MARKSHEET (SESSION : 2012-14) FINAL YEAR
ADMIT ROLL - 1420207

No Name Marks Obtained Division % Of Marks Remarks
001 Sulekha Sowmondal 1385 1ST 76.94%
002 Pulak Mukherjee 1333 1ST 74.05%
003 Chandana Das 1374 1ST 76.33%
004 Basudeb Sutradhar 1415 1ST 78.61%
005 Nirup Mandal 1427 1ST 79.27%
006 Rony Roy 1288 1ST 71.55%
007 Bikash Das 1325 1ST 73.61%
008 Madhabendra Roy 1409 1ST 78.27%
009 Somen Kundu 1399 1ST 77.72%
010 Baisakhi Mondal 1348 1ST 74.88%
011 Abhisek Debangshi 1423 1ST 79.05%
012 Saikat Das 1435 1ST 79.72%
013 Surajit Chatterjee 1449 1ST 80.5%
015 Kapil Pramanik 1384 1ST 76.88%
016 Supriti Bera 1343 1ST 74.61%
017 Susmita Mukherjee 1359 1ST 75.5%
018 Banani Dey 1361 1ST 75.61%

MARKSHEET (SESSION : 2012-14) FINAL YEAR
ADMIT ROLL - 1420207

No Name Marks Obtained Division % Of Marks Remarks
019 Rajarshi Mondal 1333 1ST 74.05%
020 Swarup Das 1376 1ST 76.44%
021 Aniruddha Rooj 1365 1ST 75.83%
022 Mousumi Mukherjee 1418 1ST 78.77%
023 Malobika Ghosh 1401 1ST 77.83%
024 Tirthasubhra Datta 1224 1ST 68%
025 Subhadip Saha 1325 1ST 73.61%
026 Suprava Manna 1329 1ST 73.83%
027 Atanu Das 1453 1ST 80.72%
028 Suprity Let 1373 1ST 76.27%
029 Samima Nasrin 1367 1ST 75.94%
030 Papiya Das 1372 1ST 76.22%
031 Rajesh Roy 1370 1ST 76.11%
032 Bishnu Charan Pal 1371 1ST 76.16%
033 Nayan Indra 1425 1ST 79.16%
034 Biswajit Let 1396 1ST 77.55%
035 Priya Basari 1481 1ST 82.27%
036 Tanmay Mondal 1411 1ST 78.38%
037 Radhaballav Das Karmakar 1316 1ST 73.11%
038 Tushar Kanti Mondal 1384 1ST 76.88%
039 Biswajit Dey 1360 1ST 75.55%
040 Mrinal Pal 1365 1ST 75.83%
041 Enamul Middhya 1402 1ST 77.88%
042 Md. Asraful Haque 1317 1ST 73.16%
043 Tohazid Mollick 1345 1ST 74.72%
044 Giyasuddin Khan 1443 1ST 80.16%
045 Rajesh Saha 1313 1ST 72.94%
046 Arunima Basak 1375 1ST 76.38%
047 Aditya Kumar Sarkar 1330 1ST 73.88%
048 Sukla Saha 1334 1ST 74.11%
049 Tanjila Khatun 1295 1ST 71.94%
050 Koyel Dutta 1456 1ST 80.88%