MARKSHEET (SESSION : 2013-15) 1ST YEAR
ADMIT ROLL - 1420207

No Name Marks Obtained Division % Of Marks Remarks
001 Arup Kumar Saha 715 1ST 79.44%
002 Hemanta Dalal 738 1ST 82%
003 Abhijit Rooj 708 1ST 78.66%
004 Manashanti Bhakta 708 1ST 78.66%
005 Suroj Patra 732 1ST 81.33%
006 Arpan Dutta 716 1ST 79.55%
007 Bappa Das 703 1ST 78.11%
008 Sagar Chowdhury 699 1ST 77.66%
009 Pramit Kumar Pal 729 1ST 81%
010 Soumen Mondal 719 1ST 79.88%
011 Sourjadeep Mondal 675 1ST 75%
012 Subhajit Mitra 698 1ST 77.55%
013 Partha MukherjeeAbhisek Debangshi 716 1ST 79.55%
014 Abhrakanti Bhandari 684 1ST 76%
015 Soumen Mondal 687 1ST 76.33%
016 Madhumita Ghosh 717 1ST 79.66%
017 Paramita Sikdar 713 1ST 79.22%
018 Tanushree Mondal 715 1ST 79.44%

MARKSHEET (SESSION : 2013-15) 1ST YEAR
ADMIT ROLL - 1420207

No Name Marks Obtained Division % Of Marks Remarks
019 Sribas Dalui 654 1ST 72.66%
020 Swarup Das 1376 1ST 76.44%
021 Md. Neharul Islam 666 1ST 74%
022 Rinku Dewasi 718 1ST 79.77%
023 Uttara Mondal 727 1ST 80.77%
024 Mampi Majumdar 692 1ST 76.88%
025 Priyanka Ghosh 735 1ST 81.66%
026 Manjusree Pan 736 1ST 81.77%
027 Nibedita Mohanta 710 1ST 78.88%
028 Rinki Mondal 695 1ST 77.22%
029 Prativa Sen 730 1ST 81.11%
030 Kabita Sarkar 715 1ST 79.44%
031 Prasad Chandra Sarkar 727 1ST 80.77%
032 Krishnakanta Garain 681 1ST 75.66%
033 Baban Garain 722 1ST 80.22%
034 Narayan Chandra Das 706 1ST 78.44%
035 Ramkrishna Garain 695 1ST 77.22%

MARKSHEET (SESSION : 2013-15) 1ST YEAR
ADMIT ROLL - 1420207

No Name Marks Obtained Division % Of Marks Remarks
036 Somen Kundu 713 1ST 79.22%
037 Mithun Dana 704 1ST 78.22%
038 Sudip Roy 720 1ST 80%
039 Kousik Some 716 1ST 79.55%
040 Anandamaya Saha 728 1ST 80.88%
041 Amitava Maulic 660 1ST 73.33%
042 Sougata Mondal 718 1ST 79.77%
043 Iswar Murmu 668 1ST 74.22%
044 Subha Bhattacharjee 716 1ST 79.55%
045 Chaitali Ghosh 721 1ST 80.11%
046 Mousumi Das 738 1ST 82%
047 Nayan Mukherjee 701 1ST 77.88%
048 Samir Dey 711 1ST 79%
049 Arpita Mondal 737 1ST 81.88%
050 Rumpa Das 717 1ST 79.66%